Spring til indhold

Co-teaching klasser

Her kan du læse, hvordan vi arbejder i co-teachingklasserne i Rudersdal

Co-teachingklasserne er et mellemformstilbud, som vi arbejder med i Rudersdal Kommune. Her er specialpædagogisk viden og kompetence en fuldt integreret del af arbejdet omkring en almen klasse – til gavn for alle børn i klassen.

Organisering af hverdagen i klassen

I en co-teachingklasse er der tilknyttet en ekstra voksen med specialpædagogisk viden og kompetence. Denne arbejder tæt sammen med den almene lærer/pædagog, og i fællesskab deler de ansvaret om at tilgodese hele klassens læring og trivsel i hverdagen ud fra co-teachingprincipperne, som bl.a. betyder, at de to fagpersoner forbereder, gennemfører og evaluerer undervisningen sammen. Derudover tilrettelægges elevernes skoledag også efter specialpædagogiske principper med en tydelig struktur i både undervisning og pauser. Personalet har fået kompetenceudvikling i forhold til at praktisere co-teaching principperne og anvende specialpædagogiske redskaber i klasserummet.

Undervisningen i en co-teachingklasse følger det samme pensum og de samme læringsmål, som på alle vores øvrige folkeskoler – men hverdagen i co-teachingklassen er fuldt struktureret efter specialpædagogiske metoder. Det giver alle klassens børn en hverdag i skolen, der er præget af klare rammer, forudsigelighed, tæt voksenkontakt og hvor der generelt er bedre mulighed for, at de voksne kan tilpasse hverdagen til de forskellige behov og forudsætninger, der er i klassen. Vi kan se, at alle børn i klassen har gavn af denne pædagogik.

Børnene i klassen

Børnene i klassen vil være børn fra skolens distrikt, og herudover vil der være 4-6 elever, der er visiteret til klassen igennem kommunens visitation til specialundervisning. Fælles for de visiterede børn er, at de beskrives som normaltbegavede børn præget af vanskeligheder indenfor autismespektret, og med behov for et specialiseret tilbud.

Vores erfaringer med co-teachingklasserne er meget positive. Vi kan se, at alle klassens børn udvikler sig positivt – fagligt og socialt – og vi kan se, at vi lykkes med at skabe et tilbud, hvor børn præget af autisme og børn uden autisme kan lære, trives og udvikle sig sammen som ligeværdige i det samme fællesskab.

Information om Co-teachingklasse til deling

Hvis du oplever at forældre eller lærere fra andre kommuner efterspørger viden om Co-teaching-klasserne i Rudersdal Kommune, kan du downloade og dele dokumentet herunder. 

Co-teaching-klasse i Rudersdal Kommune

Co-teachingklasse på Birkerød Skole

Herunder kan du se en video om co-teachingklassen på Birkerød Skole.