Spring til indhold

Fælles mødevindue

Det skal være nemt at få hjælp – men kalenderen er ofte en forhindring. Her på siden kan du læse mere om det fælles mødevindue.

Det har stor betydning for det helhedsorienterede samarbejde, at det er muligt for relevante fagpersoner og forældre at mødes, når der er behov. Men ofte kan det være en logistisk udfordring at finde et fælles mødetidspunkt på samme tid. Derfor har vi etableret et fælles mødevindue på tværs af Dagtilbud, Skole og Børn & Familie, hvor relevante fagpersoner har reserveret et tidsrum i kalenderen.

  • For dagtilbud ligger mødevinduet onsdage kl. 13.30-15.30 i lige uger
  • For skoler ligger mødevinduet onsdage kl. 14.00-15.30 i ulige uger

Hvordan fungerer det?

Der kan bookes Dialogmøder i mødevinduet. Mødevinduet kan bookes til Dialogmøder til og med fredag inden den pågældende uge. Er der herefter ledige tider i mødevinduet, så kan det anvendes til andet.

Mødevinduets formål

Mødevinduet har til formål at styrke både tilgængeligheden og muligheden for en helhedsorienteret indsats. Mødevinduet er målrettet Dialogmøder med forældre, hvor der deltager fagpersoner på tværs af flere områder/afdelinger – fx dagtilbud eller skole sammen med flere fra PPR, forebyggende socialrådgivere eller forebyggende familiebehandlere.

Det vil være dagtilbud, skoler, PPR, de forebyggende socialrådgivere og de forebyggende familiebehandlere, som jo har deres hverdag i dagtilbud/skoler, der har den fastlagte tid som fælles mødevindue. Øvrige tværfaglige fagpersoner, fx sundhedsplejerskerne, Tandplejen mv., vil naturligvis kende til mødevinduet, men forventes ikke at afsætte tidsrummet.

Målet er ikke ekstra møder, men at øge mulighederne for, at vi på tværs af flere områder og afdelinger hurtigere kan mødes til et Dialogmøde med forældre. Det er altså møder, som vi i forvejen ville holde.

Der kan fortsat tilrettelægges møder på andre tidspunkter.