Spring til indhold

Den gode overgang fra hjem til dagtilbud

I Rudersdal Kommune ønsker vi at skabe en god overgang for barnet fra hjem til dagtilbud.

For et lille barn er det en stor omvæltning at skulle passes udenfor hjemmet – og det samme gælder også for de fleste forældre, der skal overgive ansvaret for barnet til det pædagogiske personale.

Alle familier tilbydes besøg af sundhedsplejersken i første leveår. Det sidste besøg er som regel, når barnet er ca. 9-10 måneder.

I forbindelse med det sidste besøg drøftes barnets opstart i dagtilbud, og pjecen ’Den gode overgang – spørgsmål til forældre når barnet skal passes udenfor hjemmet’ bliver udleveret.

Læs pjecen her (Intranettet - Kræver medarbejder-login)​

Dialogmøde

Sundhedsplejersken tilbyder at arrangere et dialogmøde med det kommende dagtilbud, hvis der er særlige behov hos barnet eller forældrene, som det pædagogiske personale skal kende til.

På disse møder bistår sundhedsplejersken forældrene med at fortælle om netop deres situation. Ofte aftales der et opfølgende dialogmøde igen efter ca. 3 måneder.

Dagtilbud kan i samarbejde med forældrene indkalde familiens sundhedsplejerske til dialogmøde, hvis der er behov for det – også selvom sundhedsplejersken har afsluttet den kontinuerlige kontakt.

‌Læs mere om dialogmødet‌

‌Læs mere om Sundhedstjenesten‌