Spring til indhold

Sådan arbejder vi med skolefravær

Her på siden kan du læse om vores systematiske indsats mod skolefravær og du kan finde inspiration til indsatser ift. skolefraværende børn.

 

HANDLEGUIDE TIL SYSTEMATISK INDSATS MOD SKOLEFRAVÆR

I Rudersdal arbejder vi systematisk og helhedsorienteret med skolefravær: vi udvikler stærke fællesskaber i klasserne, vi er i dialog med elev og forældre, og ved bekymrende fravær arbejder vi sammen på tværs af relevante fagligheder - med henblik på at yde en fælles og tidlig indsats, der virker.

Handleguiden beskriver vores fælles systematik i det fortsatte arbejde med at nedbringe skolefravær i Rudersdal Kommune.

Handleguide til systematisk indsats mod skolefravær i Rudersdal Kommune

 

CENTRALE ELEMENTER I ARBEJDET MED UFRIVILLIGT SKOLEFRAVÆR

På tværs af fagligheder har vi i Rudersdal Kommune formuleret nogle centrale elementer, som vi både fra forskningen og fra praksis ved er væsentlige, når vi skal hjælpe et barn ud af en skolefraværsproblematik. Et fælles fagligt afsæt som vi kan tage afsæt i vores tværfaglige samarbejde med hinanden .

Centrale elementer i arbejdet med ufrivilligt skolefravær