Spring til indhold

Inklusionspædagoger på Dagtilbudsområdet

Inklusionspædagoger er børnehusenes ressourcer i 1. led i samarbejdet om udviklende læringsmiljøer og fællesskaber for alle børn

Inklusionspædagoger indgår i Rudersdals kommunes arbejde med tidlig indsats og forebyggelse som børnehusenes ressourcer i 1. led.

Inklusionspædagoger kan indgå i en fokuseret indsats af kortere eller længere varighed i et børnehus, men anvendes primært forebyggende i alle børnehuse i kommunale områdeinstitutioner og selvejende institutioner.

Inklusionspædagogernes primære opgave er at samarbejde med børnehusene om udviklingen af inkluderende pædagogiske læringsmiljøer og børnefællesskaber. 

Inklusionspædagoger kan også indgå i det tværprofessionelle samarbejde. Det kan fx være på de tværfaglige samarbejdsmøder og møder i det årlige strategiske samarbejdsforum.

Hvem skal du kontakte

Er du i tvivl om, hvordan du kan få hjælp fra inklusionspædagogerne, så kontakt din ledelse.

 

Inklusionspædagoger på dagtilbudsområdet i Rudersdal Kommune