Spring til indhold

PPR fysio- og ergoterapeuter

PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Her arbejder psykologer, logopæder, PPR-konsulenter, børneergoterapeuter og børnefysioterapeuter.

Fysio- og ergoterapeuterne i PPR indgår i Rudersdal Kommunes arbejde med tidlig indsats og forebyggelse med afsæt i tværfaglighed og som en del af børnehusenes og skolernes 2. leds-ressourcer. 
 
Fysio- og ergoterapeuterne indgår i samarbejdet om indsatsen omkring børn og unge i de børnehuse og på de skoler, de er tilknyttet. Fysio- og ergoterapeuterne deltager i dialogmøder, koordineringsmøder inden dialogmøder, i tværfaglige samarbejdsmøder samt i møderne i strategisk samarbejdsforum.
 

Fysio- og ergoterapeuterne i Rudersdal Kommune