Spring til indhold

PPR-psykologer

PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Her arbejder logopæder, PPR-konsulenter, børneergoterapeuter, børnefysioterapeuter og psykologer.

PPR-psykologerne arbejder tværprofessionelt og indgår i Rudersdal Kommunes arbejde med tidlig indsats og forebyggelse. PPR-psykologerne er en fast del af børnehusenes og skolernes 2. leds-ressourcer. 
 
I børnehuse og skoler indgår PPR-psykologerne i samarbejdet omkring børnene og de unge. Psykologerne deltager i i dialogmøder, koordineringsmøder inden dialogmøder, i tværfaglige samarbejdsmøder samt møderne i strategisk samarbejdsforum. 
 

PPR-psykologerne i Rudersdal Kommune