Spring til indhold

Tandplejen

Børn bliver ved fødslen eller tilflytning tilmeldt Rudersdal Kommunale Tandpleje, som er et gratis tilbud om tandpleje til alle børn og unge fra 0 til 18 år.

Tandplejens formål er at fremme tandsundhed samt at forebygge og behandle sygdom i mundhulen. Tandplejen arbejder med sundhedsfremmende aktiviteter, blandt andet sundhedspædagogik, som har til formål at understøtte børn, unge og familier med udgangspunkt i de enkeltes sociale og personlige ressourcer.

Kontakt tandplejen

 

Den kommunale Tandpleje i Rudersdal Kommune