Spring til indhold

Trivselsbarometeret for børn i dagtilbud

Trivsel for børn i dagtilbud

Trivselsbarometeret er et værktøj, der kan kvalificere dialogen om børns trivsel og hjælpe os med at igangsætte de rette indsatser med de rette aktører.

Trivselsbarometeret er et vurderings,- refleksions og handleunderstøttende værktøj.

Du kan anvende Trivselsbarometeret til at sætte ord på og vurdere en bekymring omkring et barn. Også selv om det blot er en undren, er det vigtigt, at du som fagperson tager afsæt i og vurderer dine iagttagelser.

Trivselsbarometeret kan anvendes i dialog med forældre og tværprofessionelle samarbejdspartnere, så I har en fælles referenceramme til tidligt at opspore, hvis et barn er i begyndende mistrivsel, og sammen kan igangsætte den rette indsats. 

Trivselsbarometer for børn i dagtilbud

 

Hvordan bruger jeg Trivselsbarometeret? 

  1. Undersøg hvor på Trivselsbarometeret, du vurderer, barnets trivsel er. Til dette kan du anvende trivselstegnene.
  2. Brug de faglige refleksionsspørgsmål som inspiration til dialog. Du finder dem nederst på siden.
  3. Under igangsæt indsatser kan du få overblik over, hvilke indsatser, der kan igangsættes inden for de forskellige trivselsniveauer, samt hvilke samarbejdspartnere, du kan inddrage.

Herunder kan du finde trivselsbarometerets fem niveauer. 

Trivselsbarometer niveau 1 - Småbørn i trivsel

Børn, der er i trivsel, udvikler sig på en positiv og alderssvarende måde socialt, følelsesmæssigt og fysisk med de almindelige udsving, der naturligt følger med.

Børn i trivsel er aktive deltagere i leg og læringsfællesskaber.

Sådan arbejder du med småbørn i trivsel

Trivselsbarometer niveau 2 - Småbørn i moderat trivsel

Børn i moderat trivsel, trives generelt godt, men er begyndt i perioder at vise tegn på faldende trivsel. Enkelte forhold kan vække en begyndende bekymring i forhold til barnets trivsel, læring og udvikling.

Børn i moderat trivsel opleves hovedsageligt deltagende i leg og læringsfællesskaber.

Sådan arbejder du med småbørn i moderat trivsel

Trivselsbarometer niveau 3 - Småbørn i faldende trivsel

Børn i faldende trivsel viser tegn på begyndende mistrivsel. De opleves i eventuelt midlertidige sociale, følelsesmæssige, lærings- og udviklingsmæssige vanskeligheder.

Børn i faldende trivsel er for det meste deltagende i leg og læringsfællesskaber, men opleves i begyndende grad at komme i udsatte positioner i hverdagen.

Sådan arbejder du med småbørn i faldende trivsel

Trivselsbarometer niveau 4 - Småbørn i udsatte trivselspositioner 

Børn, som befinder sig i udsatte trivselspositioner, viser tydelige og gentagne tegn på mistrivsel. De opleves i bekymrende sociale, følelsesmæssige, lærings- og udviklingsmæssige vanskeligheder.

Børn i udsatte trivselspositioner opleves desuden at være i udsatte positioner i leg og læringsfællesskaber og vurderes at være i begyndende risiko for en mere generel eksklusion eller marginalisering.

Sådan arbejder du med småbørn i udsatte trivselspositioner

Trivselsbarometer niveau 5 - Småbørn i truede trivselspositioner 

Børn, som befinder sig i truede trivselspositioner, viser tydelige og gentagne tegn på alvorlig mistrivsel og/eller omsorgssvigt. De opleves i omfattende sociale, følelsesmæssige, lærings- og udviklingsmæssige vanskeligheder.

Børn i truede trivselspositioner står ofte uden for leg og læringsfællesskaber.

Sådan arbejder du med småbørn i truede trivselspositioner

Faglige refleksionsspørgsmål

Herunder finder du en række spørgsmål, der sammen med indikatorer og tegn med fordel kan anvendes som afsæt til dialog med barnet, forældre, kolleger, leder og/eller tværprofessionelle samarbejdspartnere.

Faglige refleksionsspørgsmål