Spring til indhold

Åben Anonym Rådgivning, Familiehuset

Åben Anonym Rådgivning er et tilbud i Familiehuset, uden registrering, til børn og unge under 18 år og deres forældre.

Alle familier kan opleve at have det svært og have behov for at tale med en udenforstående. 
Familien kan få rådgivning om roller i familien og problemer, der er knyttet hertil, eller hvis der er sket pludselige hændelser eller forandringer i familien. 
Fagpersoner i kommunen er velkomne til at gøre forældre og unge opmærksomme på Familiehusets tilbud om Åben Anonym Rådgivning.
 
 

Åben Anonym Rådgivning i Rudersdal Kommune