Spring til indhold

Kultur og fritid

Alle børn og unge kan have nytte af at deltage i fritidsfællesskaber. Et aktivt og inkluderende fritidsliv fremmer børn og unges fysiske og mentale sundhed.

Hvad kan Kulturområdet hjælpe med?

Kulturområdet indgår i samarbejde med både dagtilbud og skoler. I samarbejdet kan Kulturområdet bidrage med:

  • at finde og udvikle fritidsfællesskaber til alle børn og unge.
  • at indgå i samarbejde om aktiviteter og/eller forløb, der understøtter børn og unges trivsel, læring, kreativitet, sansning, nysgerrighed og dannelse. 
  • fritidsperspektiver i forebyggende indsatser, der omhandler børn og unges hele liv.

Hvem skal du kontakte?

Du kan se kontaktoplysninger nederest på siden, hvis du ønsker at indgå i et samarbejde med Kulturområdet.

Kulturområdet omfatter

  • Rudersdal biblioteker
  • Rudersdal Musik- og Billedskole
  • Ung i Rudersdal
  • Rudersdal Museer & Arkiv
  • Rudersdal Idræt med tilhørende idrætsanlæg og svømmehaller
  • Kulturcenter Mariehøj og Kulturcenter Mantzius samt biografen Reprisen
  • Administrering og facilitering af kommunens forenings- og fritidsliv, hvilket består af omkring 360 foreninger (folkeoplysende foreninger, kulturelle foreninger, idrætsforeninger og frivillige sociale foreninger).

Kultur- og fritidstilbud

Kontakt

Marie Bergmann
Frivilligkonsulent
Frivillighed, frivillige sociale foreninger
maber@rudersdal.dk
72 68 56 20

Gitte Næsbøl Magnus
Ungechef
Tilbud og støtte til unge 
gnas@rudersdal.dk
72 68 59 21

Sven-Erik Lauridsen
Idræts- og motionskonsulent
Foreninger, aktiviteter, støttemuligheder
sel@rudersdal.dk
72 68 56 22