Spring til indhold

Jeg skal indstille til indsats i PPR

Hvis et barn eller en ung har behov for indsatser fra PPR, så kræver dette en indstilling til PPR. Det kan du læse mere om herunder.

PPR kan yde forebyggende konsultativ bistand til forældre og fagpersonale i dagtilbud og skoler på dialogmøder, uden barnet indstilles til PPR. Dette giver mulighed for, at forældre og personale kan henvende sig med en bekymring for et barn og komme til et dialogmøde med den fagperson fra PPR, der er tilknyttet barnets børnehus eller skole uden forudgående indstilling.

Vurderes der på dialogmødet behov for en PPR-indsats, udarbejdes der indstilling til PPR. Dette sker i et samarbejde mellem forældre og børnehus eller skole, hvorefter indstillingsskemaet sendes til PPR - Børn og Familie.

Du finder indstillingsskemaet til PPR på Rudersdal Kommunes intranet.

Hent PPR skema til indstilling (Intranettet - Kræver medarbejder-login)​

Skemaet sendes til Børn og Familie på: 

ppr@rudersdal.dk