Spring til indhold

Jeg skal underrette om et barn

Hvis du er bekymret for et barn eller en ung, har du en særlig underretningspligt, når du er offentligt ansat.

Du har som medarbejder i Rudersdal Kommune pligt til at foretage en underretning til Myndighedsafdelingen, når du skønner, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte.

Når du skal skrive en underretning til Myndighedsafdelingen, skal det altid ske i et samarbejde med din nærmeste leder og den forebyggende socialrådgiver, der er knyttet til dagtilbuddet eller skolen.

Herunder kan du læse mere om, hvordan processen omkring en underretning forløber, hvem du skal samarbejde med og hvilke skridt, I sammen skal tage.

Du finder underretningsskemaet på Rudersdal Kommunes intranet

Underretningsskema (Intranettet - Kræver medarbejder-login)​

Hvis du formoder, at der er tale om fysisk eller psykisk mishandling, seksuelt misbrug eller strafbare forhold, skal du som fagperson reagere straks. Får du kendskab til nævnte overgreb mod børn, skal du straks kontakte den forebyggende socialrådgiver, der hjælper med den videre proces. I tilfælde, hvor det undtagelsesvist ikke er muligt at få fat i den forebyggende rådgiver, skal dagvagten i Myndighed underrettes på telefon 46 11 00 00 eller personligt, inden forældrene orienteres.

Om underretninger