Spring til indhold

Signs of Safety (SOS-modellen)

Signs of Safety er en metode, der anvendes i det tværprofessionelle samarbejde omkring børn, unge og familier i Rudersdal kommune.

Signs of Safty er en løsningsfokuseret metode, der hjælper fagpersoner til at strukturere samtalen og arbejde helhedsorienteret og systematisk i ofte komplekse sager, - altid med det mål at samarbejde om de løsninger, der kan skabe sikkerhed og trivsel for barnet eller den unge.

Det, der særligt kendetegner Signs of Safety, er, at der også rettes fokus mod de forhold omkring et barn, ung eller en familie, hvor der er undtagelser fra de bekymringer, der i øvrigt måtte være. Signs of Safety har dermed fokus på ressourcer og beskyttelsesfaktorer og på at skabe grundlag for en balanceret risikovurdering af barnet/den unge og familien.

Inddragelse af børn og forældres perspektiver 

Når fagpersoner anvender metoden vurderer de både tegn på bekymringer og ressourcer og udvikler konkrete handlemål for den forandring, der skal skabes, sammen med barnet/den unge og forældrene. Det er dermed en metode, der inviterer børn, unge og forældre til at bidrage med deres perspektiver på såvel bekymringer som ressourcer samt idéer og forslag til løsninger.

Hvornår vil jeg møde metoden?

Herunder kan du se en video, hvor en af Rudersdal kommunes forebyggende socialrådgivere fortæller om Signs of Safety, i hvilke situationer, du som fagperson vil møde metoden, samt hvordan du bedst kan forberede dig til møder, hvor Signs of Safety bliver brugt.