Spring til indhold

Ressourceteams på skoleområdet

Ressourceteamet er en betegnelse for den organisering, der er på hver skole, hvor skolens interne ressourcepersoner er forankret, og hvorfra der kan iværksættes og understøttes indsatser ift inkluderende læringsmiljøer og børn i udsatte positioner på skolen.

Vi har som ambition, at ressourceteams på skolerne i Rudersdal fremover kommer til at arbejde på den måde, som du kan læse her, men det er en udvikling, der er i gang på vores skoler.

Ressourcepersonerne i skolens ressourceteam har en bred almen- og specialpædagogisk viden om børns individuelle forudsætninger, læreprocesser og behov, og har en bred vifte af værktøjer og metoder i forhold til, hvordan man kan tilrettelægge undervisning og fællesskaber således, at der skabes deltagelsesmuligheder for alle børn.

Ressourceteamet understøtter aktivt lærere og pædagoger på skolen i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer og børn i udsatte positioner. Det vil som oftest betyde, at ressourceteam arbejdet sker i forbindelse med forberedelsen, gennemførslen og evalueringen af undervisningen.

Ressourceteamet indgår som en vigtig del af Rudersdal Kommunes forebyggende arbejde med læring og trivsel for alle børn og indgår i samarbejdet med kommunens 2. leds ressourcer fx aktører fra Børn og Familie.

Hvem skal du kontakte

Er du i tvivl om, hvordan du kan få hjælp fra ressourceteamet fra din skole, så kontakt ledelsen på din skole.

Ressourceteams på skoleområdet i Rudersdal Kommune