Spring til indhold

Sundhedstjenesten

Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune består af sundhedsplejersker og en kommunallæge.

Kontakt sundhedstjenesten

Sundhedsplejerskerne indgår i Rudersdal Kommunes arbejde med tidlig indsats og forebyggelse. Sundhedstjenesten varetager tilbuddet til alle nybagte familier om hjemmebesøg i barnets første leveår. Sundhedstjenestens indsats rettet mod småbørn i dagtilbud og skolebørn sker med afsæt i tværfaglighed og som en del af børnehusenes og skolernes faste 2. leds-ressourcer. 

Hertil kommer at Sundhedstjenesten også har sin egen 1. leds-indsats på skoleområdet, idet sundhedsplejerskerne ser hvert enkelt skolebarn med jævne intervaller i løbet af grundskoleforløbet. Ved indskoling deltager barnets forældre i undersøgelsen. I samarbejde med lærerne gennemføres sundhedspædagogiske tiltag om fx pubertet.

Sundhedsplejerskerne indgår i samarbejdet om tværgående indsatser omkring børn og unge i børnehuse og på skoler. Sundhedsplejerskerne deltager efter behov i dialogmøder, koordineringsmøder inden dialogmøder, tværfaglige samarbejdsmøder samt i møderne i strategisk samarbejdsforum.

 

Den kommunale Sundhedstjeneste i Rudersdal Kommune