Spring til indhold

Forebyggende socialrådgivere

De forebyggende socialrådgivere er et team af socialrådgivere, der er en del af Rudersdal Kommunes socialfaglige indsats.

Alle dagtilbud og skoler i Rudersdal Kommune har tilknyttet en fast forebyggende socialrådgiver. Den forebyggende socialrådgiver har sin daglige gang i dagtilbuddet eller på skolen – og ønsket er, at det vil fremme, at familiernes forskellige vanskeligheder i højere grad bliver løst ved en tidlig forebyggende indsats. 

De forebyggende rådgiveres rolle er at give råd og vejledning til både børn og forældre og til fagpersoner i dagtilbud eller skoler om forskellige socialfaglige problemstillinger hos de børn og unge, der går i dagtilbuddet eller på skolen. 

 

De forebyggende socialrådgivere i Rudersdal Kommune