Spring til indhold

PPR-logopæder

PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Her arbejder psykologer, PPR-konsulenter, børneergoterapeuter, børnefysioterapeuter og logopæder.

PPR-logopæderne indgår i Rudersdal Kommunes arbejde med tidlig indsats og forebyggelse med afsæt i tværfaglighed og som en del af børnehusenes og skolernes faste 2. leds-ressourcer.

PPR-logopæderne indgår i samarbejdet om tværgående indsatser omkring børn og unge i børnehuse og skoler. Logopæderne deltager i dialogmøder, koordineringsmøder inden dialogmøder, i tværfaglige samarbejdsmøder samt i møderne i strategisk samarbejdsforum.

 

PPR-logopæderne i Rudersdal Kommune