Spring til indhold

Tre mødetyper i samarbejdet

En af måderne at skabe et godt samarbejde på er ved at sikre en enkel og ensartet mødestruktur.

Tydelige og genkendelige rammer giver både overblik og ro for alle parter i samarbejdet. Det frigiver tid til at holde fokus på kerneopgaven, som er at samarbejde om trivsel for de børn, unge og familier, vi mødes om.  

I Samarbejdsguiden beskrives tre mødetyper, som alle fagpersoner på tværs af dagtilbud, skoler samt i Forvaltningen Børn og Familie vil møde i samarbejdet med andre fagpersoner. 

Det tre mødetyper, vi anvender i vores samarbejde, er:

  • Dialogmøde
  • Tværfagligt samarbejdsmøde
  • Strategisk samarbejdsforum

Herunder kan du læse mere om de tre mødetyper, og hvordan du som fagperson helt konkret indgår i de forskellige mødetyper.

 

De tre mødetyper