Spring til indhold

Roller og ansvar

I samarbejdet om trivsel for kommunens børn, unge og deres familier indtager vi som fagpersoner forskellige roller med dertil følgende ansvar.

I Samarbejdsguiden bruger vi en række begreber for fagpersoners roller i det tværprofessionelle samarbejde omkring børn og familier. Til de forskellige roller knytter der sig en række forskellige opgaver og ansvar. Herunder kan du få overblik over de forskellige roller og det ansvar, som følger med dem.

 

Roller og ansvar i samarbejdet