Spring til indhold

Trivselsbarometer overblik

Her på siden kan du få et overblik over Trivselsbarometeret. Trivselsbarometeret er et værktøj, der kan kvalificere dialogen om børns trivsel og hjælpe os med at igangsætte de rette indsatser med de rette aktører.

Trivselsbarometeret er et vurderings, refleksions- og handleunderstøttende værktøj.

Du kan anvende Trivselsbarometeret til at sætte ord på og vurdere en bekymring omkring et barn. Også selv om det blot er en undren, er det vigtigt, at du som fagperson tager afsæt i og vurderer dine iagttagelser.

Trivselsbarometeret kan anvendes i dialog med barnet, forældre og tværprofessionelle samarbejdspartnere, så I har en fælles referenceramme til tidligt kan opspore, hvis et barn er i begyndende mistrivsel, og sammen kan igangsætte den rette indsats.

 

Trivselsbarometeret – den korte udgave

Herunder finder du en kort udgave af Trivselsbarometeret i pdf, som du kan printe. 

Trivselsbarometer for børn i dagtilbud

 

Trivselsbarometer for skolebørn

 

Hvordan bruger jeg Trivselsbarometeret? 

  1. Vurder barnets/den unges trivsel. Undersøg hvor på Trivselsbarometeret, du vurderer, barnets/den unges trivsel er. Til dette kan du anvende trivselstegnene under hver aldersgruppe.
  2. Start dialogen med barnet/den unge/forældre/samarbejdspartnere. I kan anvende dialogspørgsmål som inspiration.
  3. Igangsæt indsats. Brug indsatsplan/fokuspunkter til at formulere konkrete mål, tiltag og aftaler.

Jeg skal lave en indsatsplan​