Spring til indhold

Den gode overgang fra dagtilbud til skole

I Rudersdal Kommune ønsker vi at skabe en god overgang fra dagtilbud til skole for alle børn - en overgang, der skaber sammenhæng.

‌​Overgangen fra dagtilbud til skole er en vigtig fase i børns liv, som er med til at forme børnenes skoleforløb. Alle børn skal opleve at høre til for at kunne trives, lære og udvikle sig. Derfor har de fagprofessionelle i dagtilbud, skole og PPR fokus på børnenes forskellige forudsætninger og behov og indgår i et tværprofessionelt samarbejde, hvor en fælles sammenhængende pædagogik skaber sammenhæng for alle børn.

Sammenhængende pædagogik

Der arbejdes med at skabe en sammenhængende pædagogik i form af fælles pædagogiske metoder og aktiviteter samt relationsdannelse på tværs af kontekster. Det er med til at sikre, at børnene oplever genkendelighed i den pædagogiske praksis ud fra princippet om, at det er de fagprofessionelle, der skal krydse grænser med henblik på at bygge bro for børnene.

Naturen bygger bro

Den fælles sammenhængende pædagogik udmøntes bl.a. gennem overgangsprojektet ’Naturen bygger bro’, hvor de fagprofessionelle med naturen som fælles tredje samarbejder om at skabe en fælles forståelse og tilgang, så børnene oplever genkendelighed i både indhold og metode. 

Læs mere om 'Naturen bygger bro' (Intranettet - Kræver medarbejder-login)​ 

Børnenes perspektiver er omdrejningspunktet

Børnenes perspektiver er omdrejningspunktet i overgangen. Det betyder, at de fagprofessionelle i udviklingen af en sammenhængende pædagogik skal lytte til børnenes oplevelser og inddrage deres ønsker og behov. 

Fælles læringsforståelse

Dagtilbud og skoler har udviklet en fælles læringsforståelse, som den fælles sammenhængende pædagogik skal bygge på. I læringsforståelsen indgår såvel viden om, hvordan enkelte børn lærer, samt de fagprofessionelles tilgang til børns læring.

Fælles læringsforståelse i Rudersdal Kommunes daginstitutioner og skoler

Overgangsmateriale

Du kan læse meget mere om, hvordan vi i Rudersdal samarbejder om den gode overgang fra dagtilbud til skole i materialet 'Den gode overgang skaber sammenhæng - mellem dagtilbud og skole'.

Den gode overgang skaber sammenhæng​ - mellem dagtilbud og skole (Intranettet - Kræver medarbejder-login)

Herunder kan du læse mere om overleveringsmøder samt procedurer i forbindelse med tidlig skolestart og udsættelse af skolestart, samt hvordan du indgår som fagperson.

Den gode overgang