Spring til indhold

Trivselsbarometeret for spædbørn

Trivsel for spædbørn

Trivselsbarometeret er et værktøj, der kan kvalificere dialogen om børns trivsel og hjælpe os med at igangsætte de rette indsatser med de rette aktører.

Trivselsbarometeret er et vurderings-, refleksions- og handleunderstøttende værktøj.

Du kan anvende Trivselsbarometeret til at sætte ord på og vurdere en bekymring omkring et barn. Også selv om det blot er en undren, er det vigtigt, at du som fagperson tager afsæt i og vurderer dine iagttagelser.

Trivselsbarometeret kan anvendes i dialog med forældre og tværprofessionelle samarbejdspartnere, så I har en fælles referenceramme til tidligt at opspore, hvis et barn er i begyndende mistrivsel, og sammen kan igangsætte den rette indsats.

Hvordan bruger jeg Trivselsbarometeret? 

  1. Undersøg hvor på Trivselsbarometeret, du vurderer, barnets trivsel er. Til dette kan du anvende trivselstegnene.
  2. Brug de faglige refleksionsspørgsmål som inspiration til dialog. Du finder dem nederest på siden.
  3. Under igangsæt indsatser kan du få overblik over, hvilke indsatser, der kan igangsættes inden for de forskellige trivselsniveauer, samt hvilke samarbejdspartnere, du kan inddrage.

Herunder kan du finde trivselsbarometerets fem niveauer. 

Trivselsbarometer niveau 1 - Spædbørn i trivsel

Spædbørn, der er i trivsel, udvikler sig på en positiv og alderssvarende måde socialt, følelsesmæssigt og fysisk med de almindelige udsving, der naturligt følger med.

Sådan arbejder du med spædbørn i trivsel

Trivselsbarometer niveau 2 - Spædbørn i moderat trivsel

Spædbørn i moderat trivsel er generelt i trivsel, men er begyndt i perioder at vise tegn på faldende trivsel, og enkelte forhold kan vække en begyndende bekymring i forhold til barnets trivsel, læring og udvikling. 

Sådan arbejder du med spædbørn i moderat trivsel

Trivselsbarometer niveau 3 - Spædbørn i faldende trivsel

Spædbørn i faldende trivsel viser tegn på begyndende mistrivsel. Barnet opleves i eventuelt midlertidige vanskeligheder socialt, følelsesmæssigt, lærings- og udviklingsmæssigt.

Sådan arbejder du med spædbørn i faldende trivsel

Trivselsbarometer niveau 4 - Spædbørn i udsatte trivselspositioner

Spædbørn, som befinder sig i udsatte trivselspositioner, viser tydelige og gentagne tegn på mistrivsel. De opleves i vedvarende og bekymrende sociale, følelsesmæssige, lærings- og udviklingsmæssige vanskeligheder.

Sådan arbejder du med spædbørn i udsatte trivselspositioner

Trivselsbarometer niveau 5 - Spædbørn i truede trivselspositioner 

Spædbørn, som befinder sig i truede trivselspositioner, viser tydelige og gentagne tegn på alvorlig mistrivsel og/eller omsorgssvigt. De opleves i vedvarende og omfattende sociale, følelsesmæssige, lærings- og udviklingsmæssige vanskeligheder.

Sådan arbejder du med spædbørn i truede trivselspositioner

Faglige refleksionsspørgsmål

Herunder finder du en række spørgsmål, der sammen med indikatorer og tegn med fordel kan anvendes som afsæt til drøftelser med forældre, kolleger, leder og/eller tværprofessionelle samarbejdspartnere.

Faglige refleksionsspørgsmål