Spring til indhold

Trivselsbarometeret for skolebørn

Trivsel for skolebørn

Trivselsbarometeret er et værktøj, der kan kvalificere dialogen om børns trivsel og hjælpe os med at sætte de rette indsatser i gang med de rette aktører.

Trivselsbarometeret er et vurderings, refleksions- og handleunderstøttende værktøj.

Du kan anvende Trivselsbarometeret til at sætte ord på og vurdere en bekymring omkring et barn. Også selv om det blot er en undren, er det vigtigt, at du som fagperson tager afsæt i og vurderer dine iagttagelser.

Trivselsbarometeret kan anvendes i dialog med barnet, forældre og tværprofessionelle samarbejdspartnere, så I har en fælles referenceramme til tidligt kan opspore, hvis et barn er i begyndende mistrivsel, og sammen kan igangsætte den rette indsats.

Trivselsbarometer for skolebørn

 

Hvordan bruger jeg Trivselsbarometeret? 

  1. Undersøg hvor på Trivselsbarometeret du vurderer, barnets trivsel er. Til dette kan du anvende trivselstegnene.
  2. Brug de faglige refleksionsspørgsmål som inspiration til dialog. Du finder dem nederst på siden.
  3. Under igangsæt indsatser kan du få overblik over, hvilke indsatser, der kan igangsættes inden for de forskellige trivselsniveauer, samt hvilke samarbejdspartnere, du kan inddrage.

Herunder vil du finde Trivselsbarometerets fem niveauer. 

Trivselsbarometer niveau 1 - Skolebørn i trivsel

Børn i trivsel udvikler sig på en positiv og alderssvarende måde socialt, følelsesmæssigt, fysisk og læringsmæssigt med de almindelige udsving, der naturligt følger med.

Børn i trivsel er aktive deltagere i sociale og læringsmæssige fællesskaber.

Sådan arbejder du med skolebørn i trivsel

Trivselsbarometer niveau 2 - Skolebørn i moderat trivsel

Børn i moderat trivsel trives generelt godt, men er begyndt i perioder at vise tegn på faldende trivsel. Enkelte forhold kan vække en begyndende bekymring i forhold til barnets trivsel, læring og udvikling.

Børn i moderat trivsel opleves hovedsageligt deltagende i sociale og læringsmæssige fællesskaber.

Sådan arbejder du med skolebørn i moderat trivsel

Trivselsbarometer niveau 3 - Skolebørn i faldende trivsel

Børn i faldende trivsel viser tegn på begyndende mistrivsel. De opleves i eventuelt midlertidige sociale, følelsesmæssige, lærings- og udviklingsmæssige vanskeligheder.

Børn i faldende trivsel er for det meste deltagende i sociale og læringsmæssige fællesskaber, men opleves i begyndende grad at komme i udsatte positioner i hverdagen.

Sådan arbejder du med skolebørn i faldende trivsel

Trivselsbarometer niveau 4 - Skolebørn i udsatte trivselspositioner 

Børn, som befinder sig i udsatte trivselspositioner, viser tydelige og gentagne tegn på mistrivsel. De opleves i bekymrende sociale, følelsesmæssige, lærings- og udviklingsmæssige vanskeligheder.

Børn i udsatte trivselspositioner opleves desuden at være i udsatte positioner i sociale og læringsmæssige fællesskaber og vurderes at være i begyndende risiko for en mere generel eksklusion eller marginalisering.

Sådan arbejder du med skolebørn i udsatte trivselspositioner

Trivselsbarometer niveau 5 - Skolebørn i truede trivselspositioner 

Børn, som befinder sig i truede trivselspositioner, viser tydelige og gentagne tegn på alvorlig mistrivsel og/eller omsorgssvigt. De opleves i omfattende sociale, følelsesmæssige, lærings- og udviklingsmæssige vanskeligheder.

Børn i truede trivselspositioner står ofte uden for sociale og læringsmæssige fællesskaber.

Sådan arbejder du med skolebørn i truede trivselspositioner

Faglige refleksionsspørgsmål

Herunder finder du en række spørgsmål, der sammen med indikatorer og tegn med fordel kan anvendes som afsæt til dialog med barnet, forældre, kolleger, leder og/eller tværprofessionelle samarbejdspartnere.

Faglige refleksionsspørgsmål